6.525 %
Кандидатствай!

+ Най ниските лихви
+ Избери от 4 оферти
+ Бърза регистрация
+ Абсолютно безплатно

Вземи кредит сега!
Тип на Кредита:
Цел на Кредита:
Желана Сума:
Срок на Кредита:

Рефинансиране на ипотечни кредити

Рефинансиране на ипотечнен кредит предоставя възможност на кредитополучателите да подобрят условията по кредита си.

Рефинансиране може да получите както от банката в която е настоящият кредит чрез предоговаряне на условията, така и от друга банка предлагаща по добри лихвени проценти и такси.

Рефинансиране на ипотечен кредит е възможност за намаляване на лихвените проценти, промяна в срока на изплащане, увеличаване размера на изтеглената сума или обединяване на няколко потребителски кредита в един.

Основното предимство при рефинансиране на ипотечен кредит е, че при него се получават най-изгодните условия на пазара. При добра кредитна история на кредитоискателя той има възможност да се възползва от силната конкуренция между кредитните институции получавайки индивидуални условия – доста по добри от условията по текущият ипотечен кредит.

Трябва да подчертаем, че по-ниската лихва не трябва да бъде основен мотив в рефинансирането. При една такава ситуация има възможност да се изразходват повече средства за разходи по самата операция. Гратисният период, погасителният план и месечната вноска имат много по-голяма стойност с оглед подобряване на условията по кредита.

Основни фактори на които да обърнете внимание при рефинансиране на ипотечен кредит:

  • Такса за предсрочно погасяване – при различните финансови институции може да е различна, като при някой има значение дали погасяването е със собствени средства или чрез кредит от друга банка.
  • Едно рефинансиране на ипотечен кредит е свързано и с други такси които трябва да се вземат под внимание – това са еднократните такси за подаване на документи, за усвояване и за управление на кредита, такса за оценка на имота, нотариални такси
  • Застраховката на имота – задължително условие при рефинансиране на ипотечен кредит. Някой банки работят с точно определени застрахователни компании и средствата за нова застарховка също ще увеличат разходите при рефинансирането.