6.525 %
Кандидатствай!

+ Най ниските лихви
+ Избери от 4 оферти
+ Бърза регистрация
+ Абсолютно безплатно

Вземи кредит сега!
Тип на Кредита:
Цел на Кредита:
Желана Сума:
Срок на Кредита:

Рефинансиране

Рефинансиране на кредит е реална възможност на кредитополучателите да предоговорят условията по кредита си.

Рефинансиране може да направите като от банката в която е настоящият кредит, така и от друга банка.

Рефинансиране на кредит е възможност за намаляване на лихвения процент, промяна в срока на изплащане, увеличаване размера на изтеглената сума или обединяване на няколко потребителски кредита в един.

Някои банки предлагат преференциални такси за усвояване и управление специално при кредит за рефинансиране.

Основните предимства при рефинансиране на потребителски кредит е наличието на по-нисък ГПР, които евентуално би компенсирал и наказателната лихва при предсрочно погасяване на задължението.

Основни фактори на които да обърнете внимание при рефинансиране на потребителски кредит:

  • Такса за предсрочно погасяване - Според законът разходът върху предсрочно погасяваната сума не може да надхвърля тримесечният еквивалент на годишният процент на разходите (ГПР) по кредита.
  • Едно рефинансиране на потребителски кредит е свързано и с други такси които трябва да се вземат под внимание – това са еднократните такси за подаване на документи, за усвояване и за управление на кредита
  • Застраховката на кредитополучателя – задължително условие при рефинансиране на потребителски кредит. Някой банки работят с точно определени застрахователни компании и средствата за нова застарховка също ще увеличат разходите при рефинансирането.