6.525 %
Кандидатствай!

+ Попълни за 2 минути
+ Без ангажименти
+ 100% безплатно!
+ Избери вярното решение

Вземи кредит сега!
Тип на Кредита:
Цел на Кредита:
Желана Сума:
Срок на Кредита:

Потребителски кредит за свободни професии

Кредита за лица на свободна практика или извършващи професионална дейност за своя сметка. Кредитите обезпечават широк диапазон бизнес инициативи при конкурентни лихвени нива и с възможност за подновяване при изтичане на срока.

  1. Кредит за оборотен капитал, за покриване на временен недостиг на ресурс за плащания, увеличение на постоянната нужда от оборотен капитал и др., както и за издаване на банкови гаранции и/ или акредитиви
  2. Инвестиционен кредит за покупка на оборудване и недвижим имот за професионални цели
  3. Кредит за стартиращ бизнес, за млади специалисти с 1 година стаж.