6.525 %
Кандидатствай!

+ Попълни за 2 минути
+ Без ангажименти
+ 100% безплатно!
+ Избери вярното решение

Вземи кредит сега!
Тип на Кредита:
Цел на Кредита:
Желана Сума:
Срок на Кредита:

Потребителски кредит с поръчители

Потребителски кредит с поръчител дават възможност на клиентите на банките да получат по-добри условия, като по-ниски лихвени проценти, по-голям размер на сумите и по-дълги срокове за погасяване.

Условията на банките към поръчителите са същите, както и към кредитоискателите:

  • да са пълнолетни български и чуждестранни граждани с постоянно местожителство в страната
  • да работят на постоянен трудов договор, но не по-малко от 6 месеца без прекъсване към датата на кандидатстване за кредит
  • да упражняват свободни професии или медицинска практика по Закона за лечебните заведения от поне една година (необходимо е приходите от дейността да постъпват по сметки на съответната банка, където се кандидатства за кредит)
  • Поръчителят, както и кредитополучателят, трябва да предоставят лични данни за доходите си, семейното си положение, наличието на трудов договор и др.

Всяка банка има различни изисквания за броя на поръчителите при кандидатстване за потребителски кредит с поръчител. Обикновено при потребителски кредити с по-дълъг срок на погасяване и за голяма сума се изисква обезпечение с двама или трима поръчители.