6.525 %
Кандидатствай!

+ Попълни за 2 минути
+ Без ангажименти
+ 100% безплатно!
+ Избери вярното решение

Вземи кредит сега!
Тип на Кредита:
Цел на Кредита:
Желана Сума:
Срок на Кредита:

Потребителски кредит без поръчители

При кредит без поръчител не се налага ангажирането на друго лице, а кредитоискателят кандидатства за кредит на базата на своите собствени доходи.

Почти всички банки предлагат предоставяне на потребителски кредит без поръчител, но обикновено без поета гаранция и без проследяване на доходите, лихвите са значително по-високи.

Законът за потребителския кредит изисква от кредиторите да посочват годишния процент на разходи като показател за цена на кредита.

Условията на банките към кандидатите за потребителски кредит без поръчител най често са:

  • да са пълнолетни български и чуждестранни граждани с постоянно местожителство в страната,
  • да работят на постоянен трудов договор, но не по-малко от 6 месеца без прекъсване към датата на кандидатстване за кредит;
  • да упражняват свободни професии или медицинска практика по Закона за лечебните заведения от поне една година (необходимо е приходите от дейността да постъпват по сметки на съответната банка, където се кандидатства за кредит).

Повечето банки предлагат потребителски кредит без поръчители по специални програми за служители на фирми, с които банките имат договори. Лихвата по тези кредити е преференциална и са значително по-ниска от обявените. За обезпечение най-често се приемат бъдещите парични вземания.