6.525 %
Кандидатствай!

+ Попълни за 2 минути
+ Без ангажименти
+ 100% безплатно!
+ Избери вярното решение

Вземи кредит сега!
Тип на Кредита:
Цел на Кредита:
Желана Сума:
Срок на Кредита:

Потребителски Кредити

Потребителски кредити – най често исканите и отпускани кредити. Няколко са съществените характеристики на потребителските кредити, различаващи ги от Ипотечните.

  • По-малкият размер на отпусканите средства – до 30 000 – 40 000 лв. максимална стойност
  • По-кратък срок на изплащане – максимума е между 10 и 15 години
  • По-високият лихвен процент – тук горната граница може да достигне и до 20-25%, а дори и повече ако става въпрос за някой видове покупки на лизинг

Тук обезпечението не е недвижима собственост, което определя по-високия риск за банковите институции при отпускането на такъв тип кредити. Което води до по-високите лихвени проценти.

Според типа кредита може да бъде :
  • Потребителски кредит с поръчители – с един или няколко поръчители които гарантират за лицето кандидатстващо за кредит. В повечето случаи поръчителите трябва да отговарят на определени условия според възраст (Сбора на възрастта и срока на кредита да не надхвърлят 60 години за жени и 65 години за мъже.), тип заетост(обикновено безсрочен трудов договор), месечен доход, други кредитни задължения. Кредитите с поръчители обикновено са с по ниски лихви от тези без поръчител, но изискват повече документация, поръчителят се ангажира също с представянето на документи за доходи, задължения, заетост и т.н., с което процедурата се усложнява. Използвайки формата за кандидатстване от нашият сайт ще спестите голяма част от времето на себе си и евентуалните поръчители, тъй като ще получите готови предложения за кредит съобразени с Вашите и на поръчителя възможности.
  • Потребителски кредит без поръчители – разликата тук е че нямате нужда от поръчители, но за сметка на това лихвите са по-високи. Условията за възраст, тип заетост и месечен доход остават.
  • Потребителски кредит срещу залог на парични средства или държавни ценни книжа – най лесен за вземане и евтин за изплащане, доста непопулярен в България. Кредитът се обезпечава със залог на парични средства в национална и чуждестранна валута, блокирани в банката по разплащателни или депозитни сметки. Обезпечителният марж обикновено е в размер на 10 на сто от размера на предоставения кредит.
  • Потребителски кредити за свободни професии - кредитите са предназначени за лекари, зъболекари, фармацевти, адвокати, нотариуси, експерт- счетоводители, архитекти, проектанти и други работещи на свободна практика. Като гаранции са встъпване в дълга на съпруга или съпругата (за ЕТ) или съдружниците.

Голяма част от банките предоставят потребителски кредити по специални програми обвързани с фирми и работодатели, държавни учреждения и организации, които гарантират за служителите си и са предварително одобрени от банките. В повечето случаи тези кредити са по-лесни за отпускане, с по-ниски лихвени проценти и улеснена процедура. Често условие е задължителен превод на работната заплата по сметка в банката отпускаща кредита. Така че преди да кандидатствате за кредит проверете във фирмата или предприятието, където работите за наличието на такива програми.

Много добра практика е банките да сключват и задължителна застраховка живот при отпускане на кредит, като в повечето случаи цента на застраховката е включена в цената на кредита.