Пада наказателната лихва при погасяване на кредит

Гражданите няма да плащат наказателна лихва при предсрочно погасяване на потребителския си кредит. Това решиха вчера депутатите при окончателното гласуване на промените в закона за потребителския кредит. Според измененията потребителят има право да изпълни предсрочно задълженията си по договора за потребителски кредит, без да дължи за това лихви, такси и неустойки.

Вносител на поправките е независимият депутат Минчо Христов. Като мотив за предложението си той изтъкна, че вместо хората да бъдат поощрявани, че са си върнали предварително парите, те са наказвани да плащат за услуга, която не са ползвали.Източник: www.monitor.bg