ПроКредит Банк подписа кредитна линия за 20 млн. евро с ЕБВР

Нов договор за кредитна линия подписа ПроКредит Банк с Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). Сумата на кредитната линия е 20 млн. евро и ще бъде усвоена на два транша, съобщиха от финансовата институция.

Новото кредитно споразумение бе подписано от Чикако Куно, Директор на дирекция за малки и средни предприятия в ЕБВР, а от страна на ПроКредит Банк от Петър Славов, Председател на Управителния съвет и Румяна Тодорова, Член на Управителния съвет.

Това е четвъртият договор за кредитна линия между ПроКредит Банк и ЕБВР от създаването на банката за финансиране на малкия и среден бизнес през 2001 година. Досега ПроКредит Банк е усвоила 27 млн. евро по кредитните линии от ЕБВР, която е със седалище в Лондон, Великобритания.

Ресурсът от 20 млн. евро по новото споразумение, ПроКредит Банк ще използва за финансиране на малки и средни предприятия и ще посрещне нарастващите нужди на предприятията от този мащаб за развитие на бизнеса им.

През годината банката увеличи лимита на най-търсените кредитни и лизингови продукти от 100 000 на 200 000 лева. Така ПроКредит Банк отговаря на нуждите на малките и средни производители от свеж капитал за оборотни средства и инвестиционни нужди като предлага гъвкави решения за обезпечение по новите заеми и се ангажира с бърз отговор.Източник: www.expert.bg