6.525 %
Кандидатствай!

+ до 4 различни оферти
+ Без ангажименти
+ Избираш най-добрата!
+ Никакви задължения!

Вземи кредит сега!
Тип на Кредита:
Цел на Кредита:
Желана Сума:
Срок на Кредита:

Виртуална банкова карта

Виртуалната кредитна карта е средство за плащане по електронен път на стоки и услуги, използвайки Интернет. Виртуална кредитна карта е най удобна за клиенти които искат да използват кредитната си карта само и единствено за плащания през интернет.

На практика виртуална кредитна карта е дебитна карта позволяваща разполащания в интернет. Притежателите на виртуална кредитна карта нямат кредитен лимит, тъй като средствата с които разполагат са предварително внесени по сметка в банката. На практика това е дебитна карта с която могат да се правят разплащания през интернет.

Удобството на този вид карти е в далеч по ниските такси, липсата на лихви и максималната сигурност на използваните средства.