6.525 %
Кандидатствай!

+ до 4 различни оферти
+ Без ангажименти
+ Избираш най-добрата!
+ Никакви задължения!

Вземи кредит сега!
Тип на Кредита:
Цел на Кредита:
Желана Сума:
Срок на Кредита:

Овърдрафт по дебитна карта

Овърдрафт представлява превишение на салдото по сметка, т.е. клиентът трябва да има сметка в банката и може да ползва разрешения му заем, когато е похарчил собствените си средства по нея или те са недостатъчни за плащането което е заявил.

Обикновенно овърдрафт се отпуска когато клиента има издадена дебитна карта в съответната банка.Овърдрафта по карта се използва обикновенно за да покрие разликата във времето между постъпването на заплатата или пенсията по сметката в банката и заплащането на сметки за ток, вода или парно.

Обикновенно овърдрафта е в размер на до 2-3 работни заплати и там е именно разликата с кредитните карти.

Предимство на овърдрафта по карта са и по ниските лихви в сравнение с кредитните карти, по ниските такси за обслужване и теглене на пари в брой.