6.525 %
Кандидатствай!

+ до 4 различни оферти
+ Без ангажименти
+ Избираш най-добрата!
+ Никакви задължения!

Вземи кредит сега!
Тип на Кредита:
Цел на Кредита:
Желана Сума:
Срок на Кредита:

Международна кредитна карта

С международна кредитна карта клиентите имат възможност да извършват плащания в търговски обекти в чужбина или Интернет, да теглят пари в брой от банкомат или в банкови клонове, да направят резервация и да плащат за хотел да наемат кола, да резервират и плащат самолетни билети.

Кредитния лимит е без краен срок за погасяване. Разполагате със средства по всяко време, навсякъде по света. При плащане системата автоматично обръща средствата според валутата в която е издадена картата. Дължи се лихва единствено върху използваната част от кредита.

Имате възможност да захранвате картата и със собствени средства, с които да разполагате над кредитния си лимит. Можете да издадете допълнителни карта на вас или на посочено от вас пълнолетно лице.