6.525 %
Кандидатствай!

+ Попълваш формата!
+ Получаваш до 4 оферти!
+ Избираш най-добрата!
+ Никакви задължения!

Вземи кредит сега!
Тип на Кредита:
Цел на Кредита:
Желана Сума:
Срок на Кредита:

Ипотечен кредит за строеж на ново жилище

Предназначението на кредит за строеж е финансиране на строителни дейности по изграждане на недвижим имот.

Кредит за строеж се отпуска за строителни дейности, обикновено строеж на еднофамилна къща или вила. Изискванията са за изрядна строителна документация – архитектурен проект с одобрение от общината, разрешително за строеж, проектно-сметна документация.

Добър избор за строеж на ново жилище е така наречения револвиращ ипотечен кредит. Удобно при този продукт е че кредитоискателя има възможност сам да определя каква част от главницата да погасява всеки месец. Единствено задължителна е вноската с която се изплаща месечната лихва. През периода на револвиране клиентът може да внася колкото и когато пожелае от вноските си по главницата. Може и да тегли отново сумата от главницата, която вече е погасил или пък част от погасената сума.

При кредит за строеж на ново жилище е възможно разрешаване на кредита на траншове, съгласно предварителен договор.

Спестете време и неудобство от обикаляне по банки.

Creditite.com Ви предлага нова услуга в търсенето на ипотечни кредити за строеж на ново жилище :

  1. Попълвате форма за кандидатстване;
  2. Свързваме се с Вас, за да потвърдим данните Ви;
  3. Потвърдените данни попадат в Интернет кредитна борса, достъпна само за банки и кредитни консултанти;
  4. Получавате 1,2,3, до 4 предложения за ипотечен кредит за строеж на ново жилище;
  5. Избирате най-изгодното;
  6. Без никакви задължения.


Нека кредитите търсят Вас.