6.525 %
Кандидатствай!

+ Попълваш формата!
+ Получаваш до 4 оферти!
+ Избираш най-добрата!
+ Никакви задължения!

Вземи кредит сега!
Тип на Кредита:
Цел на Кредита:
Желана Сума:
Срок на Кредита:

Ипотечни Кредити

Ипотечен кредит - едно от най-важните финансови решения в живота. В никакъв случай решението за ипотечен кредит не трябва да се взима прибързано или под влияние на моментни емоции. Независимо от целта на кредита (покупка на жилище, ремонт, строителство), всички оферти трябва да се обмислят много внимателно, като крайната преценка винаги трябва да остане Ваша, независимо от това консултацията, на кой посредник използвате, какво Ви съветват в препоръчаната банка и мисълта за новата придобивка. Вие трябва да имате отговор на въпросите, които така или иначе ще Ви зададат в банката или кредитната агенция, а именно:

 • Каква е сумата, която може да отделяте на месец за изплащане на вноските по ипотечен кредит?
 • Каква е ориентировъчно сумата, която възнамерявате да изтеглите с ипотечен кредит?
 • Набелязали ли сте имота, който искате да закупите с ипотечен кредит?
 • Какъв е срока, в който възнамерявате да изплащате кредита?
 • Можете ли да докажете доходите, които получавате?
 • Разполагате ли с някакви средства към момента, с които може да заплатите част от имота?
 • Очаквате ли в бъдеще средства, които да ви помогнат за евентуално предсрочно погасяване на кредита?
 • Имате ли постоянна и стабилна работа и редовни месечни доходи?
 • Разполагате ли с друго недвижимо или движимо имущество?


Имате възможност за избор на няколко различни типа лихвен процент при кандидатстване за ипотечен кредит:

 • Ипотечен кредит с фиксирана лихва - при тях договорената лихва остава една и съща през целият период на изплащане, това в някой случай може да се окаже по изгодно , в други - не. Причина за това е, че движението на лихвените проценти за по-големи периоди от време, каквито са периодите на изплащане на един ипотечен кредит, не могат да се предвидят. Лихвеният процент може да се увеличи или спадне.
 • Ипотечен кредит с нефиксирана, плаваща лихва - състои се от две части: фиксирана лихва + плаващ лихвен процент базиран на различни финансови индекси. При тази лихва можем да спестим известна сума при намаляване на плаващият лихвен процент, но е възможно и увеличение на цената, на ипотечния кредит, при процентно завишаване на базовите индекси.
 • Ипотечен кредит с промоционална лихва - с доста ниска или нулева лихва за определен начален период - примерно 6 месеца, 1, 2 или повече години и с един от по-горните варианти за останалия период.Попълнете формата и получете до 4 оферти за ипотечен кредит.