Общи условия за ползване на creditite.comОбщи условия за ползване на creditite.com

Съдържанието на сайта www.creditite.com се разработва и подържа от екипа на creditite.com.

Фирмата собственик и оператор на CREDITITE.COM „БГ ЛИЙДС” ООД е регистрирана по закона за защита на личните данни.

Следващите условия гарантират конфиденциалността и защитата на личните данни, на потребителите регистриращи се в creditite.COM в съответствие със закона за защита на личните данни.

  1. При попълване на формите за регистрация на CREDITITE.COM, Вие въвеждате вярни и актуални лични данни.
  2. Данните въведени от Вас, се използват за определяне параметрите и критериите за получаване на кредит
  3. Вие трябва да въведете коректен телефонен номер, който ние ще използваме за да се свържем с вас, за някой допълнителни указания и данни.
  4. Информацията предоставяна от Вас, чрез задължителните полета на уеб сайта е минималната необходима за обработка на кандидатурата ви. Предоставянето на допълнителна информация (извън маркираните като задължителни полета), е единствено по ваша преценка и не води до отпадане на регистрацията Ви.
  5. Попълвайки формите за регистрация на creditite.com, Вие давате изричното си съгласие за събиране, използване и предоставяне на Вашата лична информация на банки и кредитни институции, имащи отношение към желания от Вас кредит.
  6. Данните предоставени от Вас, се предоставят единствено и само на банките и кредитните институции имащи отношение към вашият кредит.Във всеки друг случай ние не разкриваме и не предоставяме вашите лични данни, освен ако не сме задължени от закона.
  7. Вашите данни могат да се използват, за да Ви информираме за текущи промоции и продукти и за вътрешно-фирмени административни и маркетингови цели
  8. Вие може да поискате във всеки един момент преглеждане и заличаване на вашите данни от базите данни на creditite.COM, като се свържете с нас чрез секцията за контакти
  9. Фирмата собственик и оператор на CREDITITE.COM „БГ ЛИЙДС” ООД гарантира, че ще вземе всички необходими предпазни мерки, за да защити конфиденциалността и сигурността на предоставената от потребителите информация, както и да предотврати неоторизирано или случайно разкриване на лична информация.


Сайта има изцяло информационен характер и по никакъв начин не ангажира клиентите и регистрираните потребители с банкови и кредитни институции.

creditite.com не носи отговорност за информация, съдържаща се в сайтове, към които настоящият има хипервръзки

Информацията за финансовите продукти и услуги на creditite.com е от официални източници на кредитните институции: интернет страници, рекламни материали, официални изявления.creditite.com не носи отговорност за верността, свободния достъп до тази информация, както и за неточности и пропуски в съдържанието.