Начало >> Кредитни Калкулатори >> Консолидация на кредити

Рефинансиране на Кредити :: Кредитен калкулатор рефинансиране

Какви са разходите по обединяването на няколко кредита в един.

input
СумаЛихваМесечна Вноска
Кредит 1
Кредит 2
Кредит 3
Кредит 4
Кредит 5
Кредит 6
Брой Кредити  
Рефинансиран Кредит
Срок на Кредита Години
Лихвен Процент %
Такси %
Комисионни на Банката сума
Разходи при Пгасяване сума
 

При подадени параметри на ваите текущи кредити и параметри на рефинасиращия кредит и евенуална по-ниска лихава за него, калкулаторът ще изчисли, каква сума бихте могли да спестите на месец от разликите в текущите Ви месечни вноски и погасителната вноската по рефинансирания кредит.
Калкулаторът ще изчисли и цената на дълга ако рефинансирате или не.

кредитни калкулатори