Начало >> Кредитни Калкулатори >> Кредитен Калкулатор

Лихва, Месечна Вноска, Пгасителен План :: Кредит Калкулатор

Изчислява месечните вноски по кредит със зададени лихва, срок и размер на кредита. Изработва погасителен план за целия период на кредита. Графика която дава визуална представа за отношението платени лихви и главница по кредита.

input
Рамер на Кредита сума
Срок на Кредита Години
Лихвен Процент %
Тип Погасителен План
 

Страницата "ИЗЧИСЛИ" Ви показва основните резултати за вшият кредит: Месечна Вноска, Общо Платена Лихва, Глваница.

Страницата "ТАБЛИЦА" листва погасителния план по месеци и години.

Страницата "ЗАПИШИ" дава възможност да съхраните таблицата с погасителния план във вид на екселски файл

Страницата "ГРАФИКА" представя визуално изменението на отношението лихва главница по години и за целия период на кредита

При изчисленията не са взети под внимание различните такси, комисионни и застраховки.

кредитни калкулатори