Начало >> Кредитни Калкулатори >> Клакулатор Кредити с Гртисен Период

Кредити, Кредит Гратисен Период :: Калкулатор

Кредити с гратисен период: изчисление на месечна вноска, общо платените лихви, погасителен план. Основната разлика с другите кредити е, че през гратисния период се изплаща само лихва.

input
Рамер на Кредита сума
Срок на Кредита Години
Лихвен Процент %
Гратисен Период Месеци
Лихва за гратисния период %
Тип Погасителен План
 

Гртаисния период по кредита обикновенно е период, през който се плащат само лихвите по кредита, без да се погасява главницата.

Страницата "ИЗЧИСЛИ" Ви показва основните резултати за вшият кредит: Месечна Вноска, Общо Платена Лихва, Глваница.

Страницата "ТАБЛИЦА" листва погасителния план по месеци и години.

Страницата "ЗАПИШИ" дава възможност да съхраните таблицата с погасителния план във вид на екселски файл

Страницата "ГРАФИКА" представя визуално изменението на отношението лихва главница по години и за целия период на кредита

При изчисленията не са взети под внимание различните такси, комисионни и застраховки.

кредитни калкулатори