Лихва, Месечна Вноска, Пгасителен План :: Кредит Калкулатор

Изчислява месечните вноски по кредит със зададени лихва, срок и размер на кредита. Изработва погасителен план за целия период на кредита. Графика която дава визуална представа за отношението платени лихви и главница по кредита.

Кредит Калкулатор Годишен Процент на Разходите (ГПР)

Изчислява годишният процент на разходите по кредита (ГПР). ГПР е основният показател при оценка и сравняване на кредити. ГПР (или APR) представлява общия разход на кредита за потребителя, изразен като годишен процент от сумата на отпуснатия и редовно обслужван кредит. При изчисляване на ГПР се включват всички задължителни такси за сметка на клиента, свързани с отпускането на кредита (такса разглеждане на документите, комисионна за обработка, годишни или месечни такси и др.).

Кредит Месечни Вноски :: Сравнение

При зададени минимален и максимален размер на кредит и минимална и максимална лихва, калкулаторът генерира сравнителна таблица на месечните вноски, която Ви показва изменението на месечните плащания при различни размера на кредита и лихвен процент.

Кредити, Кредит Гратисен Период :: Калкулатор

Кредити с гратисен период: изчисление на месечна вноска, общо платените лихви, погасителен план. Основната разлика с другите кредити е, че през гратисния период се изплаща само лихва.

Промоционална Лихва по Кредит, Кредитен Калкулатор за Кредити с Промоционална Лихва

Изчисление на месечна вноска, общо платените лихви и погасителен план при кредит с промоцинална лихва. Основната разлика е че през промоционалния период се изплаща по-малка лихва и по-голъама чат от главницата

Кредит Калкулатор: Плащане на Две Седмици

При опция за изплащане на кредит на две седмици. Калкулаторът Извършва сравнение на тези погасителни вноски и месечните вноски при стандартните плащания на 1 месец.

Средна Лихва, Изчисляване на средна лихва по кредити

Този калкулатор изчислява средния лихвен процент по два кредита с различен лихвен процента и размер.

Рефинансиране на Кредити :: Кредитен калкулатор рефинансиране

Какви са разходите по обединяването на няколко кредита в един.

Лизинг Калкулатор, Калкулатор Лизинг на Автомобили

Изчислява месечната лизингова вноска, погасителен план и графика със съотношението платена лихва по лизинга към изплатена главница при покупката на автомобил или друго оборудване на лизинг.

Кога ще Стана Милионер?

Браво вече направихте първта стъпка към трупането на милиони.

Лизинг Отстъпка от Цената или По-Ниска Лихва :: Калкулатор

Показва кое е по-изгодно за вас: 1. по-ниска лихва на лизинга или 2. по-голяма отстъпка от цената на автомобила.

Депозит, Депозити :: Калкулатор Депозити

Депозит Калкулатор - изчислява каква сума ще получите в края на депозитния период при фиксиран лихвен процент. Изчислява ефективен лихвен процент и натрупаните лихви за целия период.