Начало >> Кредитни Калкулатори >> ГПР Калкулатор

Кредит Калкулатор Годишен Процент на Разходите (ГПР)

Изчислява годишният процент на разходите по кредита (ГПР). ГПР е основният показател при оценка и сравняване на кредити. ГПР (или APR) представлява общия разход на кредита за потребителя, изразен като годишен процент от сумата на отпуснатия и редовно обслужван кредит. При изчисляване на ГПР се включват всички задължителни такси за сметка на клиента, свързани с отпускането на кредита (такса разглеждане на документите, комисионна за обработка, годишни или месечни такси и др.).

input
Рамер на Кредита сума
Срок на Кредита Години
Лихвен Процент %
Гратисен Период Месеци
Лихва за гратисния период %
Промоционален Период Месеци
Лихва за промоционалния период %
Тип Погасителен План
Първоначални Такси
Такса Кандидатстване сума
Еднократна такса при усвояванеСума
Други ТаксиСума
Годишни Такси
Годишна такса управлениеСума
Други Годишни ТаксиСума
Месечни Такси
Месечна Такса УправлениеСума
Други месечни таксиСума
 

Годишният процент на разходите по кредита представлява общата стойност на кредита за потребителя, изразена като годишен процент от сумата на предоставения кредит. При изчисляването му се включват всички разходи, които кредитоискателя ще извърши: вноски по главницата; платени лихви; такса усвояване; такси управлвние; други такси по кредита.

Страницата "ИЗЧИСЛИ" Ви показва основните показатели на кредита: Годишен Процент на Разходите, Общо Платена Лихва Такси и Комисионни.

Страницата "ТАБЛИЦА" изчислява погасителния план по месеци и години.

Страницата "ЗАПИШИ" дава възможност да съхраните таблицата с погасителния план във вид на екселски файл

Страницата "ГРАФИКА" представя визуално изменението на отношението лихва главница по години и за целия период на кредита

В този калкулатор не се включват разходите за потдържане на банкови сметки и превод на средства, разходите свързани с обезпечението, застраховки, както и разходите свързани с неизпълнение на договора за кредит от страна на кредитоискателя.

кредитни калкулатори