Начало >> Кредитни Калкулатори >> Клакулатор за Кредити с Промоционална Лихва

Промоционална Лихва по Кредит, Кредитен Калкулатор за Кредити с Промоционална Лихва

Изчисление на месечна вноска, общо платените лихви и погасителен план при кредит с промоцинална лихва. Основната разлика е че през промоционалния период се изплаща по-малка лихва и по-голъама чат от главницата

input
Рамер на Кредита сума
Срок на Кредита Години
Лихвен Процент %
Промоционален Период Месеци
Лихва за промоционалния период %
Тип Погасителен План
 

Промоционалната лихва е лихвен процент обявен за определен срок на кредита и по-нисък от лихвения процент за останалия период на кредита

Страницата "ИЗЧИСЛИ" Ви показва основните резултати за вшият кредит: Месечна Вноска, Общо Платена Лихва, Глваница.

Страницата "ТАБЛИЦА" листва погасителния план по месеци и години.

Страницата "ЗАПИШИ" дава възможност да съхраните таблицата с погасителния план във вид на екселски файл

Страницата "ГРАФИКА" представя визуално изменението на отношението лихва главница по години и за целия период на кредита

При изчисленията не са взети под внимание различните такси, комисионни и застраховки.

кредитни калкулатори