Жилищно-ипотечни заеми

заеми, разрешавани от търговските банки за строеж, извършване на подобрения и закупуване на жилища срещу ипотекиране обекта на кредитиране.

 Жилищно-спестовен влог

вид влог, по който внесените средства са предназначени за покупка или строеж на ново жилище.