Шифър

условно съкратено означение на определени банкови операции с цел да се потвърди верността им, да се избегнат злоупотреби и да се запази банковата тайна, като се създадат условия за най-бързо и вярно отразяване на операцията.